Вмъкване на текст в изображение

       В предишните уроци, за да създаваме рисунки, използвахме предимно мишката. В този урок ще се запознаем с вмъкването на текст към рисунките, които създаваме.
 
       Инструментът Text (Текст)
 
       Този инструмент използваме, когато искаме да добавим текст в рисунката. Активираме го с бутона txt, след което с мишката очертаваме правоъгълна област (текстова кутия), в която ще се въвежда текстът. В горния ляв край се появява мигаща вертикална черта, която наричаме показалец или курсор. Той показва позицията, на която ще се появи поредният въведен знак (Фиг. 1).
       В същото време програмата отваря в лентата с инструменти нова страница Text Tools (Текстови инструменти). В нея се намират познатите ни вече панели Colors (с цветовата палитра) и Clipboard (за работа с кутията за копия), които ще са ни полезни и когато вмъкваме текст в създаваното изображение, както и панелите Background (Фон) и Font (Шрифт).
       В текстовата кутия въвеждаме текста, който искаме да вмъкнем в рисунката така, както беше показано в урока Клавиатура. По време на въвеждането на текста, може да изтрием един знак вляво от показалеца с клавиша BackSpace, или един знак вдясно от показалеца с клавиша Delete. С клавиша Enter се преминава на нов ред.
       Въвеждането на текст приключва с щракване на бутон на мишката на произволно място в полето за рисуване извън текстовата кутия. След това въведеният текст става част от изображението и към него, както към всяка друга част на изображението, могат да се прилагат всички познати операции –  изтриване, копиране, преместване.
txt2

       Настройки на текстовата кутия
 
       Както вече знаем, при работа с цветове в програмата Paint различаваме основен цвят и цвят на фона. Това важи и за вмъкването на текст. Текстът винаги се изписва с основния цвя. В панела Background се предлагат две възможности за определяне на цвета на запълване на текстовата кутия, в която изписваме текста. Тези две възможности са ни познати от работата с части на изображението. Когато изберем режима Opaque (Непрозрачно), вътрешността на текстовата кутия се оцветява във фоновия цвят (виж Фиг. 2а). При избор на режима Transparent (Прозрачно), цветовото съдържание на текстовата кутия съвпада с частта от рисунката, останала под кутията. Резултът в случая на прозрачна текстова кутия е показан на Фиг. 2б.
 txt1      Много е важно, когато изписваме текст в рисунката, той да съответства на размера ѝ – да не е нито много едър, нито много дребен спрямо нея. Затова може да се наложи да „настроим“ характеристиките на текста, преди да започнем изписването. Комбинацията от характеристики на знаците, които изписваме, наричаме шрифт. За да можем да настройваме характеристиките на шрифта, трябва да сме избрали инструмента за вмъкване на текст и да сме изчертали с мишката текстовата кутия или просто да сме щракнали в работната област на Paint.
       След изпълнението на едно от двете действия, в лентата с инструменти се отваря страницата Text и от панела Font (шрифт) настройваме шрифта (виж Фиг. 1):
       - избираме вида на шрифта като щракнем върху стрелката в дясната част на комбинирана текстова кутия, разположена в горната част на панела. Отваря се  списъкът на кутията, в който програмата предлага няколко десетки вида. Най-често използваните са: Arial, Calibri, Courier и Times New Roman. Имената на шрифтовете са подредени в азбучен ред. Тъй като шрифтовете са много, в дясната част на списъка е поставен плъзгач за изместване на съдържанието, който познаваме от предишен урок. Намираме в менюто необходимия ни шрифт и щракваме върху него. Името на шрифта се изписва в кутията и докато не го променим с друг, изписването на текстове ще става с този шрифт.
       - големината на знаците избираме от комбинираната текстова кутия, която се намира най-вляво на втория ред на панела. Големините на знаците се означават с цели числа. Най-малкият размер, който се чете сравнително добре, е 8, а нормалните размери са от 12 до 14. Избираме нужния размер на знаците от списъка на комбинираната кутия. Забележете, че в тази кутия, освен изписаните в списъка стойности, има възможност да се задават и други, което е недопустимо при избирането на вида на шрифта.
       - определянето на стила на буквите става с бутоните, разположени вдясно във втория ред на панела. Програмата Paint допуска различни възможности за промяна на основния стил на буквите на шрифта: B (Bold) – удебелени букви; I (Italic) – наклонени букви; U (Underline) – подчертани букви; abc (Strikethrough) – зачеркнати букви и др.
       Внимание! Характеристиките на шрифта, с който е изписан текстът, могат да бъдат променяни, само докато показалецът се намира в полето за въвеждане на текст. Когато щракнем извън текстовото поле, рамката изчезва и нищо в текста не може да бъде променяно, освен ако не го изтрием с гумата и започнем изписването отново.
 
q task
       1. Напишете текста, показан във файла pic6_1.png, избирайки характеристиките, зададени в същия файл.
 
       2. Нарисувайте всяка от рисунките, зададени във файловете, с имена pic6_2.png, pic6_3.png, pic6_4.png, pic6_5.png.
 
       3. Направете си визитна картичка. В нея трябва да е изписано името на училището и селището, в което учите, вашите имена, в кой клас сте, домашен адрес, e-mail адрес и телефонен номер. Изберете подходящ фон на визитната картичка, местоположението на отделните данни, както шрифт, размер, цвят и стил на буквите.
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net