Инструменти за чертане

       В този урок ще се научим да чертаем фигури с помощта на инструментите на графичния редактор Paint.
 
       Чертане на линия. Избор на вид и дебелина
 
line       Вече видяхме, че инструментите за чертане имат различни характеристики. За повечето от тях, освен цвета, важна характеристика е и дебелината на линията. Когато решим да използваме такъв инструмент, в менюто, което се отваря с бутона Size, може да видим четири линии с различна дебелина (Фиг. 1). С щракване върху някоя от тях я избираме.
       Друга характеристика на инструментите за рисуване e видът на линията. Ако рисунката го изисква, преди да започнем изчертаването на линията, можем да изберем от менюто Outline подходящ вид (Фиг. 2 и Фиг. 3). За да изчертаем линия трябва да щракнем върху съответния инструмент (prava) в панела Tools  и със задържан ляв бутон да влачим мишката между началната и крайната точки. След отпускане на бутона, изчертаната линия е все още „активна“ и дава възможност допълнително да коригираме дължина, ориентация, цвят, вид. Ако при изчертаването на линия използваме задържан клавиш Shift, линията ще бъде хоризонтална, вертикална или под ъгъл 45°.
 
       Чертане на крива линия
 curve1
       Инструментът Curve служи за чертане на криви линии. С него можем да нарисуваме планини, път и други части от картината, оградени от криви линии.
       За да нарисуваме крива, е необходимо първо да активираме инструмента - curve. След това изчертаваме една права линия с нужната дължина, така както чертаем прави линии. Избираме точка встрани от правата, в посоката, в която бихме искали да я изкривим. С двойно щракване в избраната точка получаваме нужното изкривяване на линията (Фиг. 4а). За да получим двойно изкривена линия, трябва да изберем две различни точки встрани от правата и да щракнем по веднъж в едната и в другата (Фиг. 4б).
 
       Интересна линия се получава ако с инструмента Curve начертаем много къса линия, колкото точка и щракнем с мишката в друга точка. Програмата изчертава линия, която тръгва от първата точка, стига до втората и се връща в началната. С щракване в трета точка изтегляме получената „примка“ в исканата посока, а влачейки . третата точка, примката се завърта в посока на движение на мишката. Подобно „раздвижване“ на кривините ще получим и при предишните операции, ако вместо щракане, влачим с мишката.
 
       Изчертаване на фигури
 
       Paint предлага специализирани инструменти за изчертаване с едно действие на други фигури. Разположени са в менютоshapes Shapes – Фиг. 5. Изчертаването на всяка от фигурите става по един и същ начин: избираме желания инструмент от менюто. Щракваме в работната област върху точка, в която искаме да разположим фигурата. След това влачим с мишката в избраната посока, за да „изтеглим“ фигурата до необходимия ни размер.
       С инструмента Rectangle pravo изчертаваме правоъгълници, а с инструмента Ellipseelipse– овали (елипси), по описания по-горе начин. След „изтеглянето“ на изчертаваната фигура до необходимия размер, по очертанията ѝ се показват 8 характерни точки. С хващане и влачене на тези точки можем да променяме размера на фигурата. Докато изчертаването на фигурата още не е завършено, т.е. не сме започнали друго изчертаване, можем да променим също цвета и вида на очертаващите линии и запълването (Фиг. 6), както и да хванем и влачим фигурата до друго място в работното поле. За изчертаване на квадрат/окръжност, трябва да използваме познатия ни вече помощник – клавиша Shift.
       При всички инструменти за рисуване действат общите правила за цвят, дебелина и вид на линията: влаченето с натиснат ляв бутон предизвиква чертане с основния цвят, а с натиснат десен бутон – с фоновия. Дебелината на очертаващата линия и видът ѝ, както и запълването, могат да се изберат от съответните менюта (виж Фиг. 5 и Фиг. 6).
 
       Инструментът Гума
 
       Както в ежедневието, така и в Paint, с гумата (Eraser) поправяме грешките, направени при писане или рисуване. Ако при рисуване направим нежелано движение с мишката или линията, която сме нарисували, не е с добра форма, може да изтрием нежеланата част от получилото се. След като изберем гумата (erase), можем да про меним размера ѝ така, че да изтрива по-голяма или по-малка площ. Това става, като в падащото меню Size щракнем върху по-дебела или по-тънка линия. За по-големи размери се ползва комбинацията Ctrl и клавиш “+“, който е най-отдясно на клавиатурата. Изтриването става с влачене на гумата така, както при рисуване с молива.
 
q task
1. Начертайте с инструмента Line правоъгълника, квадрата и триъгълника от файла pic3_1.png. Упътване: Използвайте клавиш Shift.
 
2. Нарисувайте всяка от рисунките, зададени във файловете с имена от pic3_2.png, pic3_3.png, pic3_4.png, pic3_5.png, pic3_6.png, pic3_7.png, pic3_8.png, pic3_9.png, pic3_10.pngpic3_11.png. Съхранете рисунките в папката Libraries\Pictures
 

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net