Цветова палитра

       Важна част от работата с рисунки е възможността за използване на разнообразни цветове. В този урок ще се научим как да ползваме цветовата палитра на Paint. Ще покажем също какви са възможностите за оцветяване на отделните части на русинка.
 
       Стандартна цветова палитра
 
       За всеки рисуващ инструмент можем да избираме различни характеристики. Първата такава характеристика, която ще p2 fig1разгледаме, е цветът. Избираме го от цветовата палитра на програмата Paint. Тя е разположена в панела Colors на страницата Home (Фиг. 1).
       Рисуването в компютърните програми се свързва с два цвята: цветът на рисуващия инструмент, който наричаме основен цвят (foreground color, бутонът Color 1 на Фиг. 1) и още един цвят – наричаме го фонов или допълнителен цвят (background color, бутонът Color 2 на Фиг. 1). За да изберем нов основен цвят, щракаме върху Color 1 и след това върху цвета. Ако щракнем върху Color 2 и след това изберем цвят от палитрата, той ще стане фонов.
 
       Запълване с цвят
 
       Един от най-често използваните в програмата Paint е инструментът кофичка (Fill With Color). Бутонът му fill е разположен в познатия ни вече панел Tools на страница Home. С кофичката с боя оцветяваме в избран цвят затворени области от рисунката (Фиг. 2). След като изберем инструмента, щракваме във вътрешността на избраната област от рисунката и така „заливаме“ цялата област с избрания цвят. Щракването с левия бутон ще оцвети областта в основния, а с десния бутон – в допълнителния цвят.
 p2 fig23
 
       Създаване на собствен цвят
 
p2 fig45       Стандартната цветова палитра предлага ограничен избор от 20 често използвани цвята. Компютърът е в състояние да работи с много повече, така в Paint можем да използваме над 16 млн. цвята. Когато ни потрябва цвят, който не е включен в палитрата, изпълняваме командата Edit Colors, бутонът на която се намира в десния край на панела Colors (виж Фиг. 1). В резултат се отваря диалоговият ѝ прозорец – разширена цветова палитра (Фиг. 4). Първата възможност за работа с повече цветове е използването на палитрата Basic Colors (съдържа 48 цвята). След избор и потвърждаване с ОК, новият цвят автоматично ще бъде включен в някоя от празните кутийки на третия ред на стандартната палитра.
       Другата възможност е да създадем сами необходимия цвят. За да можем да построим собствен цвят, ще трябва първо да научим как се създават компютърните цветове. Програмата Paint използва цветова система, наречена RGB – съкращение от имената на основните три цвята: R(еd) – червено, G(reen) – зелено и B(lue) – синьо (Фиг. 5). От смесването на тези цветове се образува всеки друг цвят, с който компютърът работи. Всеки от трите основни цвята може да участва в сместа с различно количество – измервано с числата от 0 до 255. От различните количества на основните цветове, се получават различните нюанси. Например, от смесването на 255 единици червено и 255 единици зелено се образува жълтият цвят – Фиг. 5.
       За построяване на конкретен цвят трябва да се въведе необходимото количество червен, зелен и син цвят в кутиите означени с Red, Green и Blue в дясната част на диалоговия прозорец Edit Colors (виж Фиг. 4).
       Смесването на собствен цвят може да стане и чрез квадратната преливаща палитра на диалоговия прозорец. С помощта на „мерника“ трябва да се намери цвят, колкото може по-близък до необходимия, и след това с малки изменения в количествата да се получи точният нюанс.
       Изсветляване или затъмняване на избрания цвят става чрез плъзгащата се стрелка в дясната част на прозореца.
       След като цветът е построен, с натискане на бутона Add to Custom Colors той се добавя в една от празните кутийки на списъка от потребителските цветове (Custom Colors) и може да бъде избиран за цвят на рисуващ инструмент.
 
       Избор на цвят от изображението
 
       Смесването на собствени цветове понякога може да е проблем при повторната им употреба, ако забравим точните пропорции на червеното, зеленото и синьото. Paint разполага с  инструмент Color picker pipeta (пипета), за  вземане на „проба“ от даден цвят. Разположен е в панел Tools на страницата Home. След избора на инструмента е необходимо да го поставим върху цветна част на изображението, от която трябва да се вземе „проба“ и да щракнем веднъж. Така, той автоматично става основен или фонов.
 
q task
       1. Кой бутон на мишката се използва за оцветяване с фонов цвят? Кой бутон се използва за основен цвят?
 
       2. Как се нарича цветовата система, която се използва в Paint? С какво количество трябва да участват основните цветове, за да се получи бял цвят?
 
       3. Кой цвят се получава от смесване на синьо и червено в равни количества?
 
       4. От смесването на кои два цвята в равни количества се получава жълтият цвят?
 
       5. Как се нарича инструментът за вземане на проба от даден цвят? Къде се намира в прозореца на Paint?
 
       6. Заредете изображението от файла:
       а) elf.png;             б) flower.gif;            в) priroda.png.
       Използвайки инструментите за запълване и вземане на проба, оцветете дясната фигура.
 
       7. Заредете изображението bouquet.png. Намалете размера му с 50%, като използвате собствени цветове, го оцветете с инструментa за запълване така, че да се получи пъстра картина.
 
       8. Съхранете всички изображения от предходните задачи в папка Libraries\Pictures.

Галерия

Връзки


Контакт

гр. София 1700, Студентски град

ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б

тел.: 02/943 47 85

факс: 02/ 943 43 97

E-mail: office@izkustva.net